social-work

二月 20, 2018

安老院收費差異大 每月4500元至逾二萬元不等

消委會過去8個月,收到14宗有關老人院舍服務的投訴, […]
二月 20, 2018

[老人院][院舍服務]長期照顧服務需要與安老院舍服務發展

長期照顧服務需要與安老院舍服務發展- 專訪香港中國婦 […]
二月 19, 2018

立法會六題:改善私營安老院舍和殘疾人士院舍的服務質素

答覆立法會問題 立法會六題:改善私營安老院舍和殘疾人 […]
二月 19, 2018

改善老人記憶百寶袋

善忘或俗語所講「冇記性」是不同年紀的人都曾遇過的情況 […]

招募義工 | 支持益善之家 轉贈物資